Grundejerforeningen Hovertoften


Referatter fra Bestyrlesesmøder 2017-2018

 

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Hovertoften
d. 13 November 2017 kl. 19.30

Tilstede:

              Michael

              Sarah

              Lars L

              Finn

Freværende:

              Sidsel

Grønne områder:

Der er nu efterplantet på de sidste områder, dermed er det samlet projekt færdigt.

Vi har efterfølgende haft kontakt til OK Nygaard ang. Manglende vedligehold og de tager hånd om sagen.

Den videre aftale er med 4 gange vedligehold årligt.

Legepladsen:

Der er indhentet tilbud på hvad det vil koste at få OK Nygaard til at vedligeholde området ved legepladsen.

Tilbuddet er delt op i to dele:

 1. Klargøring, så legepladsen kan vedligeholdes
 2. Selve vedligeholdelsen

Klargøring dækker over følgende:

 • Afgravning
 • Tilretning af græskanter
 • Levering og planering af 20 cm faldsand under gyngestativ og legetårn.

Vedligeholdelsen dækker over:

 • ukrudtsbekæmpelse 2 gange årligt.
 • Fjerne ukrudt med hakke 6 gange årligt.

Derudover har vi fået med i tilbuddet at de 1 gang årligt vil vedligeholde den grønne trekant ned mod Hovertoften.

Beslutningen ang. Legepladsen tages med videre på generalforsamlingen.

Hjemmesiden:

Bestyrelsen er bevist om at hjemmesiden har nogle udfordringer og vi i øjeblikket ikke har mulighed for at anvende den 100%.

Vi arbejder i øjeblikket på at finde en løsning.

 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Hovertoften
d. 4. september 2017 kl. 20.00

Tilstede:

              Michael

              Sarah

              Lars L

              Sidsel

              Finn

Grønne områder:

 • Der er sprøjtet flere steder, og der bliver plantet samt efterplantet nye hyben i efteråret. De hyben der er gået ud, bliver ligeledes efterplantet.
 • Der er ønske om mere vedligehold af legepladsen. Der vil blive indhentet tilbud på vedligeholde af græs mm. Finn tovholder
 • Der vil ligeledes blive indhentet tilbud på vedligehold af ”trekantet” ved Hovertoftet. Finn tovholder
 • Der er sat et nyt ”nabohjælp” skilt op på Heliosvej
 • Et eller flere borde trænger til vedligehold. Der forsøges træbeskyttelse for at forlænge levetiden, alternativt indkøbes nye.

Arrangementer:

 • Evaluering af sommerfesten:
  • Der er gode og positive tilbagemeldinger
  • God størrelse på det nye telt
  • Ros til skattejagten
  • Der var tilpas med bordplads, vi var dog ude og låne, så såfremt der komme flere næste år, skal der investeres i nye borde til det grønne område.
  • Der skal mere system på betaling. Klare retningslinjer som for eksempel bindende tilmelding, eller tilmelding ved betaling…

Økonomi:

 • Der mangler på nuværende kun 4 kontingentindbetalinger.
 • Økonomi ved sommerfesten er inden for budget.
 • Der er investeret i nyt telt, da det gamle gik til ved oversvømmelse

Andet:

 • Det nye telt vil, efter aftale med Børnegården, blive opbevaret i kælderen på Lindhøj på Gemmavej

 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Hovertoften
d. 12. juni 2017 kl. 20.00

Tilstede:

              Michael

              Sarah

              Lars L

              Sidsel

              Finn

Grønne områder:

 • Trædballe Skov og Have Service har henvendt sig med et tilbud på at forestå vedligeholdelsen af vores grønne områder. Tilbuddet var for dyrt, og vi har takket pænt nej tak.
 • Bestyrelsen er ikke tilfreds med græsslåning af det store område ved legepladsen, vi får rettet henvendelse til Ok Nygaard, så det fremadrettet bliver bedre.
 • Der er givet udtryk for et ønske om at få opsat ”hund i snor” og ”tag din hundehømhøm med” skilte op, samt skraldespande til formålet. Bestyrelsen vurderer, at der ikke på nuværende tidspunkt er behov for dette.

Arrangementer:

 • Evaluering af ”spis med din nabo”. Der er opbakning til arrangementet, og stadig stemning for at gentage det. Det skal ikke være vejret, der sætter en stopper for det. Der er ønske om at lægge arrangementet en lørdag næste gang. Evt. reminders næste gang.
 • Planlægning til sommerfesten
  • Sarah laver:
   • Skilt med reminder og sætter det op i starten af Saturnvej.
   • Opslag til FB gruppen om reminders.
   • Er tovholder på skattejagt til børnene.
  • Michael og Sidsel laver:
   • Indkøb
   • Salater
  • Sarah og Lars L. tager grill med

Andet:

 • Det telt vi bruger til arrangementer var opmagasineret på Børnegården. Det gik desværre tabt da de havde oversvømmelse. Vi har valgt at erstatte det, og køber et nyt, som er i bedre sikret emballage, og fysisk højere opbevaret (ikke på gulvet), i tilfælde af at uheldet skulle være ude igen. Lars L. er tovholder.

 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Hovertoften
d. 19. april 2017 kl. 19.30

Tilstede:

Michael

Sarah

Lars L

Sidsel

Finn

Bestyrelsen genkonstituerer sig med uændrede poster:

Formand:                Michael

Næstformand:        Sarah

Kassere:                 Lars L

Sekretær:                Sidsel

Havemand:             Finn

Planlægning af året:

 • Der skal udarbejdes en ny folder til omdeling til hustandende, som udsendes i forbindelse med betaling af kontingent til grundejerforeningen – Sarah udarbejder folderen, og Michael og Sidsel deler folderen rundt

Arrangementer:

 • Spis med din nabo d. 5 juni kl. 11.00 på plæne ved legepladsen – program følger
 • Sommerfest d. 19 august kl. 15 – program følger