Grundejerforeningen Hovertoften


Referat fra generalforsamlingen 2018

 

Referat af ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Hovertoften

Den 14. marts 2018

 

Tilstede:

Michael Humlum Svensson – Atlasvej 42

Sarah Skov – Atlasvej 6

Sidsel Eg Brooke – Atlasvej 44

Finn Assenholdt Henriksen – Atlasvej 8

Lars Vagn Larsen - Saturnvej 21

Per Tandrup Dejgaard – Saturnvej 19

Frederik Thureby – Saturnvej 17

Peter Bo Nielsen – Atlasvej 38

Martin Grum Nymann – Atlasvej 9

Inge Hauge Hansen – Heliosvej 21

Finn Blenstrup-Pedersen - Heliosvej 33

Søren Pheiffer - Heliosvej 37

Jens Hansen – Heliosvej 5

Eigil Elmerdahl – Heliosvej 31

Kenneth Bech Sørensen – Heliosvej 19

 

Valg af dirigent

Peter Bo Nielsen – Atlasvej 38

 

Bestyrelsens beretning om det forløbne år

Michael beretter om årets begivenheder, og Peter kommentere på frivillighed – at vi skal huske, at bestyrelsen er frivillige, og at vi bruger vores fritid på bestyrelsesarbejde

 

Aflæggelse af regnskab, underskrevet af bestyrelsen og revisorer

Lars fortæller, at alle har indbetalt kontingent og han fremlægger regnskabet, Finn uddyber om posterne med grøntområder.

 • Inge foreslår, at hvis vi har nye/ekstra projekter, at det kan få deres egen selvstændige linje på budgettet – det er noteret

 

Fremlæggelse af budgetter for indeværende år og fastsættelse af bidrag og opkrævningsterminer

Bestyrelsen foreslår en fast stigning af kontingent på 100kr, således at kontingentet fremadrettede bliver kr. 500,- om året. Begrundelsen for dette er, at der fremadrettede ønskes vedligeholdelse på legepladsen og den grønne trekant ned mod Hovertoften. 

 

Der er kommet 3 indkomne forslag til bestyrelsens forslag om at hæve kontingentet:

 • Eigil Elmerdahl – Heliosvej 31 er imod, og ønsker om at bibeholde det på kr. 400,-

Eigils ønsker, at hans brev bliver ført til referat – det kan ses sidst i referatet.

 • To andre ønsker, at hæve det til kr. 750,- således der kan være flere penge til blandt andet:
  • Mere græsklipning
  • Fjernelse af ukrudt mm. hist og er
  • At fjerne jernbanesveller
  • Opsparing
  • Diverse uforudsete udgifter

 

Efter afstemning er kontingentet fastsat til kr. 600,-

 

Udover dette kom flere med forslag til bestyrelsen:

 • Evt. arbejdsdag på de grønne områder
 • Tur i området hvor vi samler affald op
 • Bestyrelses skal være mere obs. på grundejere som ikke holder deres have, når det medfører gene på fællesarealerne

 

Rettidigt indkomne forslag

Se 3 forslag i forhold til fastsættelse af pris på kontingent under ovenstående pkt.

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer

Formad            - på valg (modtager genvalg)

Næstformand - Ikke på valg

Kasser             - på valg (modtager genvalg)

Sekretær          - på valg (modtager genvalg)

Grøntmand     - ikke på valg

 

Alle som var på valg er genvalgt, således at bestyrelsen ser ud som følger:

Michael Humlum Svensson – Atlasvej 42

Sarah Skov – Atlasvej 6

Sidsel Eg Brooke – Atlasvej 44

Finn Assenholdt Henriksen – Atlasvej 8

Lars Vagn Larsen - Saturnvej 21

 

Valg af suppleanter

Per Tandrup Dejgaard – Saturnvej 19

Frederik Thureby – Saturnvej 17

Er genvalgt

 

Valg er revisorer

Peter Bo Madsen – Atlasvej 38

Inge Hauge Hansen – Heliosvej 21

Er genvalgt

 

Eventuelt – Forslag herunder kan ikke sættes til afstemning

 

 • Referatet må gerne komme ud på papir hvis, hvis vi ikke kan få hjemmesiden op og køre igen
  • Det ligger bestyrelsen meget på sinde, at få en fungerende hjemmeside, og at man

skal kunne læse referaterne der. Det arbejdes der derfor på højtryk på.​​

 

Referattet er efterfølgende underskrevet af formanden og dirigenten.


Vedlæg til referattet - Eigils brev:

Indkaldelsen til generalforsamling 2018

Ordinær generalforsamling i

Grundejerforeningen Hovertoften

Generalforsamlingen afholdes hos formanden – Atlasvej 42

Den 14 Marts 2018 kl. 19.00

Tilmelding senest den 9 Marts 2018 til:

Formanden Michael Humlum pr. Mail: michael@humlum.com

Med venlig Hilsen

Bestyrelsen

 

 

 

Dagsorden til ordinær generalforsamling den 14 Marts 2018

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
 3. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af bestyrelsen og revisorer
 4. Fremlæggelse af budgetter for indeværende år og fastsættelse af bidrag og opkrævningsterminer

Bestyrelsen foreslår en fast stigning af kontingent på 100kr, således at kontingentet fremadrettede bliver 500kr om året. Begrundelsen for dette er at der fremadrettede ønskes vedligeholdes på legepladsen og den grønne trekant ned mod Hovertoften. 

 1. Rettidigt indkomne forslag
 2. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Formad                  - på valg (modtager genvalg)

Næsteformand      - Ikke på valg

Kasser                    - på valg (modtager genvalg)

Sekretær                - på valg (modtager genvalg)

Grøntmand            - ikke på valg
 

 1. Valg af suppleanter
 2. Valg er revisorer
 3. Eventuelt

Forslag herunder kan ikke sættes til afstemning