Referatter fra Bestyrlesesmøder 2017-2018

 

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Hovertoften d. 7. dec. 2018 kl. 18.00 

 

Tilstede: 

Michael 

Sarah 

Lars 

Sidsel 

Finn 

 

Økonomi: 

* Forløber som forventet 

 

Grønne områder/fællesområder: 

* Der er blevet efterspurgt, om det er muligt at få opsat et hastighedsbegrænsningskilt ved starten af Saturnvej. I forbindelse med dette, er disse tre spørgsmål blevet behandlet, og det ser således ud: 

 

Spørgsmål: 

1. Skal vi oprette en arbejdsgruppe inden generalforsamlingen? 

Svar: 

Vi ønsker ikke at oprette en arbejdsgruppe inden generalforsamlingen. Alt efter hvorledes generalsamlingen forløber, så et det muligt at en arbejdsgruppe bliver oprettet på selve generalforsamlingen. 

 

2. Skal vi lave en holdningsundersøgelse i vores område inden generalforsamlingen? 

Svar: 

Vi ønsker ikke at lave en holdningsundersøgelse i vores område inden generalforsamlingen. I stedet vil vi fremhæve dette punkt i indkaldelsen til generalforsamlingen, således alle der har en holdning til punktet kan møde op til generalforsamlingen og give deres holdning til kende. Derved sparer vi både tid og ressourcer. 

 

3. Hvilken løsning anbefaler bestyrelsen i denne sag? (dette er et uddrag af en korrespondance mellem formanden og en grundejer) 

Svar: 

På baggrund af nuværende oplysninger, så anbefaler bestyrelsen at kopiere løsningen fra Lillegårdsvej. Det betyder at grundejerforeningen finder en løsning uden om Kommunen, hvor vi køber et skilt og sætter det op ved indkørslen til vores område. Vi anbefaler en hastighed i området på 30 eller 40 km/timen. 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen

 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Hovertoften d. 18. sep. 2018 kl. 20.00 

 

Tilstede: 

Michael 

Sarah 

Lars 

Sidsel 

Finn 

 

Økonomi: 

* Går som forventet, og der mangler kun få indbetalinger til kontingent 

* Sommerfesten forløb fint, og en stor del ag udgiften blev dækket af betaling til arrangementet 

 

Grønne områder/fællesområder: 

* Der er generelt mere tilfredshed med OK Nygaards arbejde i år 

* Der vil stadig blive efterplantet hyben v/ behov 

* Følgende på legepladsen ønskes ordnet: 

o Plade v/ rutchebanen 

o Sandkasse skal vedligeholdes 

o En lukket kasse til legesager i sandkassen 

o Den store liggende træstamme skal fjernes 

o Nye bordebænkesæt 

* Ukrudt på fortovet på Atlasvej overfor stien mod legepladsen, er anmeldt til ”giv et praj” 

* Vi har fået en henvendelse ang. hastighedsbegrænsning. Dette vil blive taget op på kommende generalforsamling. 

 

Sidste nyt fra kommunen og hjemmeside: 

* Hjemmesiden kører fint og som forventet 

* Som Micheal har nævnt på Facebook, har vi fået ny asfalt på det meste af vores stisystem. Følgende 5 stier i området mangler dog stadig ny asfalt: 1.Stien langs saturnvej mellem Minervavej og Atlasvej 2.Stien fra første sidevej på Atlasvej og ned til Hovertoften 3.Stien langs Heliosvej fra Atlasvej hen til første sidevej… 4.Stien fra Heliosvej ned til Hovertoften 5.Stien fra Atlasvej hen til trappen ned til Heliosvej 

Projektet blev desværre dyrere end kommunen havde forventet, og de har desværre ikke flere penge i år. Derfor bliver det sidste asfaltarbejde først lavet i 2019. 

Dette er selvfølgelig ikke en optimal løsning, men der er desværre ikke noget at gøre. 

 

Arrangementer: 

* Sommerfesten forløb som planlagt, og det var en stor succes at samle bordebænkesæt og telt sammen. 

 

Venlig hilsen 
Bestyrelsen

 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Hovertoften

Den 11. juni 2018 kl. 20.00 

 

Tilstede: 

Michael 

Sarah 

Lars 

Sidsel 

Finn 

 

Økonomi: 

* Går planmæssigt 

* Betaling af kontingent går fint, og det forventes at alle indbetaler 

 

Grønne områder: 

* Det er blevet diskuteret hvorvidt græsset på det store område ved legepladsen skal klippes oftere. Efter vi har modtaget et tilbud fra OK Nygaard, blev vi enige om, ikke at klippe det oftere, men at få klippet græsset lidt kortere hver gang. 

* Legepladsen er blevet trimmet, og der er lagt nyt sand på, og jernbanesvellerne er fjernet 

Der skal en ny plade for enden af rutchebanen – Finn tovholder 

Vi overvejer, om den store væltede træstamme skal fjernes – det undersøges nærmere 

Ved næste møde går bestyrelsen en tur ved legepladsen/det store grønne område, for at se, om det kan gøres mere attraktivt 

 

Sidste nyt og hjemmeside: 

* Hjemmesiden kører fint og Sarah har totalt styr på det. 

* Sarah sætter info om hjemmesiden på vores FB-side 

 

Fællesområder: 

* Det er ikke grundejerforeningens ansvar, at sørge for, at grundejerne klipper deres hække og buske eller holder deres grund. Det er kommunens ansvar at sørger for det. 

Grundejerforeningens ansvar er for fællesarealerne. 

* Det var snak om, at der på fællesområder og de skrå arealer var krav om, at der skal være beplantet med hyben. Dette kan bestyrelsen ikke kunnet finde nedskrevet noget steder, men vi undersøger fortsat sagen. Vi vender tilbage når vi ved mere. 

 

Sommerfest: 

Finn sætter skilt op ved starten af Saturnvej en uge efter ”spis med din nabo” arrangementet 

* Indkøb – Stine/Michael/Sidsel – om tirsdagen 

* Hente telt – Lars/Lars 

* Sætte telt op – Alle 

* Mad/salat – Stine/Micheal 

* Skattejagt – Sarah 

* Grill Sarah/Lars 

Der bliver til arrangementet indkøbt 2 nye bordebænkesæt – tovholder Lars og Lars 

 

Sidste nyt fra kommunen 

* Asfalt på Atlasvej og cykelstier påbegyndes i starten af juli 

 

Venlig hilsen 
Bestyrelsen

 

Referat af bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Hovertoften
Torsdag d. 5. april 2018 kl. 19.30

 

Tilstede:

              Michael

              Sarah

              Lars

              Sidsel

Fraværende:

              Finn

 

 • Bestyrelsen er konstitueret, og posterne er uændrede:

  Michael             formand

  Sarah                næstformand

  Lars                   kasser

  Finn                   grøntmand

  Sidsel                sekretær

 

 • Refereret fra den ordinære generalforsamling er godkendt og underskrevet af formanden og dirigenten
 • Hjemmesiden er godkendt, og kommer op og køre, så snart et abonnement er oprettet
 • Aftalen med OK Nygaard er afsluttet, og de går i gang med arbejdet så snart der er tørt nok til det
 • Der blev på generalforsamlingen spurgt om, hvis ansvar det var at der skulle holdes orden på fællesområderne, og Michael vil undersøge dette nærmere
 • Processen for hvordan man kan kontakte bestyrelsen er blevet formuleret, og regelsæt ligger på hjemmesiden, og henvendelser vil blive behandlet jævnfør det

  Vi henstiller til, at det bliver overholdt

 • Informationsfolderen vil sendt ud i løbet af slut april/start maj, her vil også informationer om kommende arrangementer fremgå

Venlig hilsen

Bestyrelsen