Grundejerforeningen Hovertoften


Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hovertoften 2023

Generalforsamlingen afholdes på Antonsalen på børnegården.

Torsdag d. 23. marts 2023 kl. 19.00

Tilmelding til mail: grundejerforeninghovertoften@gmail.com

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

 

Dagsorden til ordinær generalforsamling d. 23. marts 2023

 1. Valg af dirigent

 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år

 3. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af bestyrelsen og revisorer

 4. Fremlæggelse af budgetter for indeværende år og fastsættelse af bidrag og opkrævningsterminer

 5. Rettidigt indkomne forslag

  1. Projekt ny legeplads

 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

            Formand - Ikke på valg, men ønsker at træde ud 

            Næstformand - På valg (modtager genvalg)

            Kasserer   - Ikke på valg

            Sekretær - Ikke på valg, men ønsker at træde ud

            Grøntmand - På valg (modtager genvalg)

 1. Valg af suppleanter 

 2. Valg af revisorer 

 3. Eventuelt 

Forslag herunder kan ikke sættes til afstemning.

 

Forslag til fornyelse af Legepladsen i Grundejerforeningen Hovertoften

 

Ved gennemgang af legepladsen, er flere af de gamle redskaber ikke sikre mere. Vi står som forening på mål for det, og ved en ulykke, er vi erstatningsansvarlige.

 

Vi har plads til første fase i 2023, uden at ændre på kontingentet.

Vi skal beslutte, om vi vil lave alle faser - samt hvor hurtigt de skal gennemføres.


 

2023

Fase 1

Rep. Eksisterende

700

   

2x udskiftning af vippedyr

19.100

   

2x heste 

7.400

   

Micado

9.800

   

Svævende Stamme

9.600

   

Moms

11.650

   

I alt fase 1

58.250

 

Fase 2

Svævebane

65.000

   

Moms

16.250

   

I alt fase 2

81.250

 

Fase 3

Klatretårn

50.000

   

Moms

12.500

   

I alt fase 3

62.500

       
 

I alt

 

202.000


Fartbegrænsning

Skiltet med max 30 km/t er blevet sat op ved indkørsel i området ved Hovertoften/Saturnvej.

 


Betalingsservice

Indbetalingen foregår ikke længere via en bankoverførelse. Vi udsender indbetalingskort, og opfordre jer til at tilmelde til betalingsservice (PBS).

Ved problemer eller spørgsmål kan der rettes henvendelses til kasseren.
Mail: grundejerforeninghovertoften@gmail.com


Ny hjemmeside 2018

Over de seneste mange måneder har Grundejerforeningen haft store udfordringer med hjemmesiden, men nu har vi fået sammensat en ny hjemmesiden.

Bestyrelsen vil løbende opdatere med informationer der er relevant for foreningen, hvilke tiltage der aktuelt arbejdes med samt hvilke arrangementer der er i foreningen.


Information fra Bestyrelsen

Bestyrelsen vil gerne gøre opmærksom på at hjemmesiden

www.hovertoften.dk

er den primære informationskilde. Her vil referater fra møder, budget samt anden informationer bliver lagt ind. Derudover er der oprettet en lukket Facebook gruppe ved navn:

Hovertoften Uhrhøj, Vejle

Gruppen har til formål, at samle beboerne på Saturnvej, Atlasvej, Heliosvej og Minervavej. Den kan bruges til generel info, spørgsmål, arrangementer mm. Derudover kan den bruges i tilfælde af, at nogen observerer ubudne gæster. På den måde, kan vi lynhurtigt sprede budskabet og hjælpe hinanden.