Grundejerforeningen Hovertoften


Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hovertoften

Generalforsamlingen afholdes på Petersmindeskolen, området ved siden af cafeteriet. 

Torsdag d. 7. april 2022 kl. 19.00

Tilmelding senest den 4. april 2022 til mail:
grundejerforeninghovertoften@gmail.com

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
 

Dagsorden til ordinær generalforsamling d. 7. april 2022

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
 3. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af bestyrelsen og revisorer
 4. Fremlæggelse af budgetter for indeværende år og fastsættelse af bidrag og opkrævningsterminer
 5. Rettidigt indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • Formand - På valg (modtager ikke genvalg)
  • Næstformand - Ikke på valg 
  • Kasserer - På valg (mangler)
  • Sekretær - På valg (modtager genvalg)
  • Grøntmand - Ikke på valg
 7. Valg af suppleanter 
 8. Valg af revisorer 
 9. Eventuelt 
  • Forslag herunder kan ikke sættes til afstemning.


Ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen har valgt at indkalde til ekstraordinær generalforsamling d. 11/8 2021 kl. 19.00 på det grønne område, da kasseren af personlige årsager vælger at træde ud af bestyrelsen, hvorfor der skal vælges en ny kasserer.

 

Med venlig Hilsen

Bestyrelsen


Fartbegrænsning

Skiltet med max 30 km/t er blevet sat op ved indkørsel i området ved Hovertoften/Saturnvej.

 


Betalingsservice

Indbetalingen foregår ikke længere via en bankoverførelse. Vi udsender indbetalingskort, og opfordre jer til at tilmelde til betalingsservice (PBS).

Ved problemer eller spørgsmål kan der rettes henvendelses til kasseren.
Mail: grundejerforeninghovertoften@gmail.com


Ny hjemmeside 2018

Over de seneste mange måneder har Grundejerforeningen haft store udfordringer med hjemmesiden, men nu har vi fået sammensat en ny hjemmesiden.

Bestyrelsen vil løbende opdatere med informationer der er relevant for foreningen, hvilke tiltage der aktuelt arbejdes med samt hvilke arrangementer der er i foreningen.


Information fra Bestyrelsen

Bestyrelsen vil gerne gøre opmærksom på at hjemmesiden

www.hovertoften.dk

er den primære informationskilde. Her vil referater fra møder, budget samt anden informationer bliver lagt ind. Derudover er der oprettet en lukket Facebook gruppe ved navn:

Hovertoften Uhrhøj, Vejle

Gruppen har til formål, at samle beboerne på Saturnvej, Atlasvej, Heliosvej og Minervavej. Den kan bruges til generel info, spørgsmål, arrangementer mm. Derudover kan den bruges i tilfælde af, at nogen observerer ubudne gæster. På den måde, kan vi lynhurtigt sprede budskabet og hjælpe hinanden.