Grundejerforeningen Hovertoften


Seneste nyt i Grundejerforeningen

Ordinær generalforsamling i

Grundejerforeningen Hovertoften

 

Generalforsamlingen afholdes på Børnegården Uhrhøj - Antonsalen.

Den 21. Marts 2019 kl. 19.00

 

Tilmelding senest den 15 Marts 2019 til mail:

grundejerforeninghovertoften@gmail.com

 

Med venlig Hilsen

Bestyrelsen

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dagsorden til ordinær generalforsamling den 21. Marts 2019

 

 1. Valg af dirigent 

 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år

 3. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af bestyrelsen og revisorer

 4. Fremlæggelse af budgetter for indeværende år og fastsættelse af bidrag og opkrævningsterminer

 5. Rettidigt indkomne forslag
  Hastighed 

 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  Formad                  - Ikke på valg 
  Næsteformand      - På valg (modtager ikke genvalg)
  Kasser                    - Ikke på valg 
  ​​​​​​​Sekretær                - Ikke på valg 
  Grøntmand            - På valg (modtager genvalg)

 7. Valg af suppleanter 

 8. Valg er revisorer 

 9. Eventuelt
  Forslag herunder kan ikke sættes til afstemning.


HUSK Betaling

Indbetalingen foregår via en bankoverførelses til

Reg: 1551 
Konto: 6300070481

Ved indbetaling noteres din adresse i skrivefeltet.

Ved problemmer eller spørgsmål kan der rettes henvendelses til kasseren.

Lars Larsen, Saturnvej 21.
Tlf. 22 62 42 43
Mail: lvllarsen@gmail.com


Ny hjemmeside 2018

Over de seneste mange måneder har Grundejerforeningen haft store udfordringer med hjemmesiden, men nu har vi fået sammensat en ny hjemmesiden.

Bestyrelsen vil løbende opdatere med informationer der er relevant for foreningen, hvilke tiltage der aktuelt arbejdes med samt hvilke arrangementer der er i foreningen.


Information fra Bestyrelsen

Bestyrelsen vil gerne gøre opmærksom på at hjemmesiden

www.hovertoften.dk

er den primære informationskilde. Her vil referater fra møder, budget samt anden informationer bliver lagt ind. Derudover er der oprettede en lukkede Facebook gruppe ved navn:

Hovertoften Uhrhøj, Vejle

Gruppen har til formål, at samle beboerne på Saturnvej, Atlasvej, Heliosvej og Minervavej. Den kan bruges til generel info, spørgsmål, arrangementer mm. Derudover kan den bruges i tilfælde af, at nogen observerer ubudne gæster. På den måde, kan vi lynhurtigt sprede budskabet og hjælpe hinanden.