Grundejerforeningen Hovertoften


Kontakt til bestyrelsen 

Grundejerforeningen Hovertoften

 

Hvis du har spørgsmål, forslag til forbedringer eller andre grunde til at kontakte bestyrelsen, så bedes du henvende dig til bestyrelsen på en af følgende måder:

  • Mail til bestyrelsen - grundejerforeninghovertoften@gmail.com
  • Skriv besked på Facebook via gruppen Hovertoften Uhrhøj, Vejle

Alle henvender som kan besvares af et enkelt bestyrelses medlem (fx Hvad er kontingentet i 2018), vil blive besvaret hurtigst muligt.

Alle henvender som skal diskuteres af hele bestyrelsen (fx Forslag om skraldespande ved legepladsen), vil blive behandlet på det efterfølgende bestyrelsesmøde. I disse tilfælde vil du få en besked om, at din henvendelse er modtaget, at du får en tilbagemelding efter næste bestyrelsesmøde samt datoen for næste bestyrelsesmøde.

Har du en henvendelse som kræver hurtigt feedback (fx Nabostrid), så bedes du kontakte formanden via mail eller telefon.

Vi håber at ovennævnte proces for kontakt til bestyrelsen bliver respekteret, da bestyrelsen består af frivillige personer, som ikke kan bruge al deres tid på at prioritere bestyrelses arbejdet.


Medlemmer af bestyrelsen

Formanden                                             Kasser 

Michael Humlum                                            Lars Larsen
Atlasvej 42                                                        Saturnvej 21  
Tlf.: 20 30 97 57                                               Tlf. 22 62 42 43
Mail: michael@humlum.com                       Mail: lvllarsen@gmail.com


Næsteformand                                  Sekretær

Sarah Skov Lehmann                                      Sidsel Holst
Atlasvej 6                                                           Atlasvej 44


Grøndmand

Finn Assenholt Henrikensen
Atlasvej 8